Tag Archives: kolon kanseri ankara doktor

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (8)

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?

Kolorektal kanserlerin en sık rastlanan belirti ve bulguları şunlardır:

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (11)

Kalın barsak kanseri nasıl yayılır?

Tüm mide, barsak sistemi için geçerli bu, ne yazık ki, kanserler organ boyunca, uzun aksı doğrultusunda yayılmıyorlar. Örneğin, barsak kanseri sağ kolonda başlayıp, sol kolona doğru ilerlemiyor. Başladığı odakta, derine doğru ilerliyor.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (8)

Ailemizde kolon kanseri varsa ne yapmalıyız?

Tabi kolon kanserlerine, kolerektal kanserlere yakalanma riski daha yüksek kişiler var. Kolon kanserinde risk faktörleri diyoruz bunlara. Yani bazı kişilerde, diğerlerine oranla, barsak kanseri gelişmesi yönünde daha fazla risk taşırlar.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (11)

Kolon kanserinin özellikleri nelerdir?

Kanser (karsinoma, kötü huylu/habis/malign tümör) benzer özellikler gösterdiği için aynı isim altında toplanan pek çok hastalık için kullanılan genel bir tanımlamadır. Kanser, yaşamın ve vücudun temel birimi olan hücrede başlar.

Kolon ve rektum nasıl tedavi edilir?

Kolorektal kanserlerde primer tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi öncesi ve/veya sonrası uygulanabilen kemoterapi ve radyoterapi kanserin yerleştiği/geliştiği yere ve evresine göre değişmektedir. Bu nedenle barsak kanseri tedavisi, bu alanda uzmanlaşmış çok ekipli (multidisipliner) bir yaklaşımı gerektirir. Bazen farklı tedavi yöntemlerinin birlikte ya da aşamalı olarak kullanılması da gerekebilir.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (1)

Kolon kanseri tedavisinde yapılan tetkikler

Kolerektal kanserlerde, tetkik ve tam tanı aşamasında iki ana unsur vardır;

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (4)

Kolorektal kanserlerde erken tanı ve tarama

Kavramlar bölümünde tanımlandığı üzere, kanserin her zaman küçük bir odakta başladığı ve ancak uzun süre fark edilmeden çoğalıp saldırgan mutant hücre tipleri geliştirdiğinde tehlikeli olabildiği gerçeği dikkate alındığında, aslında tüm bireylerin doğumdan itibaren hayat boyu tüm kanser türleri için taranması teorik olarak idealdir.

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (3)

Kolon ve rektum kanserlerinin belirtileri

Kolon ve rektum kanserlerinin belirtileri nelerdir? Kolorektal kanserlerin en sık rastlanan belirti ve bulguları şunlardır

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (1)

Kolon ve rektum kanserlerinin yaygınlığı

Kalın barsağın sık raslanan kötü huylu bir hastalığını tanımlayan barsak kanserleri (kolorektal kanserler- KRK), hem erkekler hem de kadınlarda en sık karşılaşılan kanserler arasındadır ve tüm kanserlerin yaklaşık %15’ini oluştururlar. Avrupa’da her yıl yaklaşık 200 000 yeni hastaya kolorektal kanser tanısı konmaktadır.