Tag Archives: kolon kanseri

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (8)

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?

Kolorektal kanserlerin en sık rastlanan belirti ve bulguları şunlardır:

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (11)

Kalın barsak kanseri nasıl yayılır?

Tüm mide, barsak sistemi için geçerli bu, ne yazık ki, kanserler organ boyunca, uzun aksı doğrultusunda yayılmıyorlar. Örneğin, barsak kanseri sağ kolonda başlayıp, sol kolona doğru ilerlemiyor. Başladığı odakta, derine doğru ilerliyor.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (8)

Ailemizde kolon kanseri varsa ne yapmalıyız?

Tabi kolon kanserlerine, kolerektal kanserlere yakalanma riski daha yüksek kişiler var. Kolon kanserinde risk faktörleri diyoruz bunlara. Yani bazı kişilerde, diğerlerine oranla, barsak kanseri gelişmesi yönünde daha fazla risk taşırlar.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (11)

Kolon kanserinin özellikleri nelerdir?

Kanser (karsinoma, kötü huylu/habis/malign tümör) benzer özellikler gösterdiği için aynı isim altında toplanan pek çok hastalık için kullanılan genel bir tanımlamadır. Kanser, yaşamın ve vücudun temel birimi olan hücrede başlar.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (9)

Kolorektal cerrahi alanına hangi hastalıklar girer?

Kolorektal cerrahi veya Proktoloji, kalın barsak, rektum ve anal bölge hastalıklarını kapsayan, bunların tanı ve tedavilerini gerçekleştirmeye yönelik bir uzmanlık alanıdır. Doğru ve tanı ve tedavi için, bu alanda deneyimli ve özel ihtisas sahibi bir sağlık personeli, özel alet ve teknolojiye ve bütünsel olarak bu odaklanmış bir yapılanmaya gereksinim vardır.

Kolon ve rektum nasıl tedavi edilir?

Kolorektal kanserlerde primer tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi öncesi ve/veya sonrası uygulanabilen kemoterapi ve radyoterapi kanserin yerleştiği/geliştiği yere ve evresine göre değişmektedir. Bu nedenle barsak kanseri tedavisi, bu alanda uzmanlaşmış çok ekipli (multidisipliner) bir yaklaşımı gerektirir. Bazen farklı tedavi yöntemlerinin birlikte ya da aşamalı olarak kullanılması da gerekebilir.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (1)

Kolon kanseri tedavisinde yapılan tetkikler

Kolerektal kanserlerde, tetkik ve tam tanı aşamasında iki ana unsur vardır;

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (9)

Kolorektal kanserlerin özellikleri

Kanser (karsinoma, kötü huylu/habis/malign tümör) benzer özellikler gösterdiği için aynı isim altında toplanan pek çok hastalık için kullanılan genel bir tanımlamadır. Kanser, yaşamın ve vücudun temel birimi olan hücrede başlar.

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (8)

Anatomik olarak kolon ve rektum neresidir?

Kolon ve rektum, sindirim sisteminin (gastrointestinal – GI kanal/trakt) sona yakın parçalarıdır. İşlevleri besin bileşenlerini artıklardan ayırmak ve atıkları bedenden atılana dek depolamaktır. Uzun, kas yapısına sahip, tüp şeklindeki bu iki kısım birlikte kalın barsağı oluştururlar.

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (7)

Kolon ve rektum kanserlerinde koruyucu önlemler

Kanser gelişiminde ve bunun bir yansıması olarak kanserin önlenmesinde çok sayıda unsur bildirilmiş ve tartışılagelmiştir. Stres, uyuşturucu/alkol/sigara tüketimi, hareketsiz yaşam, doğal besinlerden uzaklaşma ve endüstriyel ürünler tüketme, besin ekleri, hava kirliliği gibi pek çok unsur, diğer pek çok hastalıkta olduğu gibi kanser gelişiminden de sorumlu tutulmuştur.