Kolon ve rektum nasıl tedavi edilir?

Kolorektal kanserlerde primer tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi öncesi ve/veya sonrası uygulanabilen kemoterapi ve radyoterapi kanserin yerleştiği/geliştiği yere ve evresine göre değişmektedir. Bu nedenle barsak kanseri tedavisi, bu alanda uzmanlaşmış çok ekipli (multidisipliner) bir yaklaşımı gerektirir. Bazen farklı tedavi yöntemlerinin birlikte ya da aşamalı olarak kullanılması da gerekebilir.

  • Cerrahi… Cerrahi tedavinin amacı tümörün vücuttan uzaklaştırılmasıdır. En sık kullanılan tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide özellikle kanserin yayılım yolları olan kan ve lenf yolları göz önünde bulundurularak yapılacak cerrahi girişimde lenfovasküler rezeksiyonun önemi esas alınmalı, rezeksiyonda kansersiz tam bir lenfovasküler rezeksiyon hedeflenmelidir. Bu çerçevede, total mezokolik eksizyon (TMCE) ve rektum tümörlerinde total mezorektal eksizyon (TME) gibi genişletilmiş ameliyat tekniklerinin cerrahi ekip tarafından iyi bilinmesi ve uygulanabilmesi, uzun dönem sonuçlar üzerinde etkili en temel unsurlardan biridir. Yine bu nedenle, kalın barsak kanseri ameliyatlarının bu alanda eğitimli ve deneyimli kolorektal cerrahlar tarafından yapılması gerekir.

Cerrahi tedavi seçenekleri arasında açık cerrahi dışında günümüzde uygulanan ve açık cerrahi ile aynı sonuçların elde edildiği, ancak açık cerrahiye göre birçok avantajı olan laparoskopik yani kapalı cerrahi teknik, yine benzer prensiplere sahip ve benzer sonuçların elde edildiği robotik cerrahi önem kazanmaktadır. Yine ekiplerimiz tarafından uygulanan transanal endoskopik mikrocerrahi, rektumdaki büyük polip ve erken evre kanserlerin endoskopik yolla çıkartılmasını sağlayan ileri teknolojik yöntemlerden biridir.

Ameliyat sırasında genellikle tümör, bir kısım sağlıklı kolon ve rektum ve çevresindeki lenf bezleri ile birlikte alınır. Çoğu durumda aradan tümörlü dokular çıkarıldıktan sonra kalan sağlıklı uçlar biraraya getirilebilmekte, ucuca bağlanabilmektedir (anastomoz). Bu gerçekleştirilemezse geçici ya da kalıcı biçimde bir kolostomi işlemi yapılmaktadır. Bu işlemde karın cildi üzerinde açıklık oluşturularak kolonun ucu buraya bağlanır. Bu açıklığa yerleştirilen değiştirilebilir plastik bir torba ile de kolondan çıkan atık maddeler toplanır. Geçici olan kolostomi uygulamalarında ameliyat sonrası dönem geçtikten ve barsak uçları yeniden birleştirme ameliyatına hazır hale geldikten sonra kolostomi açıklığı da kapatılır. Bazı hastalarda kolostomi kalıcı olabilmektedir. Yine riskli bazı rektum anastomozları iyileşene kadar geçici/saptırıcı (temporary/diverting) ileostomi ile ince barsağın karına ağızlaştırılması ve birkaç ay sonra uygunsa kapatılması gerekebilir.

Gerekli görülen vakalarda, ameliyat sonrasında kemoterapi ve radyoterapi uygulaması da gerçekleştirilir. Hastalara uygulanacak olan tedavi şekli ve uygulanacak olan tedavideki dozaj ve süre yine hastanın hastalığının seyrini bilen uzman doktorlar tarafından gerçekleştirilecektir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>