Kolon ve rektum kanserlerinde tedavi ilkeleri

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (6)

Kolorektal kanserlerde primer tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi öncesi ve/veya sonrası uygulanabilen kemoterapi ve radyoterapi kanserin yerleştiği/geliştiği yere ve evresine göre değişmektedir. Bu nedenle barsak kanseri tedavisi, bu alanda uzmanlaşmış çok ekipli (multidisipliner) bir yaklaşımı gerektirir. Bazen farklı tedavi yöntemlerinin birlikte ya da aşamalı olarak kullanılması da gerekebilir.

  • Cerrahi… Cerrahi tedavinin amacı tümörün vücuttan uzaklaştırılmasıdır. En sık kullanılan tedavi yöntemidir. Cerrahi tedavide özellikle kanserin yayılım yolları olan kan ve lenf yolları göz önünde bulundurularak yapılacak cerrahi girişimde lenfovasküler rezeksiyonun önemi esas alınmalı, rezeksiyonda kansersiz tam bir lenfovasküler rezeksiyon hedeflenmelidir. Bu çerçevede, total mezokolik eksizyon (TMCE) ve rektum tümörlerinde total mezorektal eksizyon (TME) gibi genişletilmiş ameliyat tekniklerinin cerrahi ekip tarafından iyi bilinmesi ve uygulanabilmesi, uzun dönem sonuçlar üzerinde etkili en temel unsurlardan biridir. Yine bu nedenle, kalın barsak kanseri ameliyatlarının bu alanda eğitimli ve deneyimli kolorektal cerrahlar tarafından yapılması gerekir.

Cerrahi tedavi seçenekleri arasında açık cerrahi dışında günümüzde uygulanan ve açık cerrahi ile aynı sonuçların elde edildiği, ancak açık cerrahiye göre birçok avantajı olan laparoskopik yani kapalı cerrahi teknik, yine benzer prensiplere sahip ve benzer sonuçların elde edildiği robotik cerrahi önem kazanmaktadır. Yine ekiplerimiz tarafından uygulanan transanal endoskopik mikrocerrahi, rektumdaki büyük polip ve erken evre kanserlerin endoskopik yolla çıkartılmasını sağlayan ileri teknolojik yöntemlerden biridir.

Ameliyat sırasında genellikle tümör, bir kısım sağlıklı kolon ve rektum ve çevresindeki lenf bezleri ile birlikte alınır. Çoğu durumda aradan tümörlü dokular çıkarıldıktan sonra kalan sağlıklı uçlar biraraya getirilebilmekte, ucuca bağlanabilmektedir (anastomoz). Bu gerçekleştirilemezse geçici ya da kalıcı biçimde bir kolostomi işlemi yapılmaktadır. Bu işlemde karın cildi üzerinde açıklık oluşturularak kolonun ucu buraya bağlanır. Bu açıklığa yerleştirilen değiştirilebilir plastik bir torba ile de kolondan çıkan atık maddeler toplanır. Geçici olan kolostomi uygulamalarında ameliyat sonrası dönem geçtikten ve barsak uçları yeniden birleştirme ameliyatına hazır hale geldikten sonra kolostomi açıklığı da kapatılır. Bazı hastalarda kolostomi kalıcı olabilmektedir. Yine riskli bazı rektum anastomozları iyileşene kadar geçici/saptırıcı (temporary/diverting) ileostomi ile ince barsağın karına ağızlaştırılması ve birkaç ay sonra uygunsa kapatılması gerekebilir.

  • İlaç kullanılarak kanser hücrelerinin tahrip edilmesi anlamına gelmektedir. Kanserli dokunun küçültülmesi, hastalık belirtilerinin azaltılması gibi nedenlerle de kullanılmaktadır. Kemoterapi yalnızca tümör bölgesinde değil, tümör dışı bölgedeki kanserli hücrelerde de etkili olmaktadır. Sistemik bir tedavi yöntemidir. Genellikle evre 3

ve 4 kanserlerde ve cerrahi tedaviye ek olarak kullanılır. Rektum tümörlerinde radyoterapi ile birlikte ameliyat öncesi uygulanması ve rektum tümörü küçültüldükten sonra ameliyat yapılması çağdaş bir standart olarak kabul edilmektedir. Bu alanda uzman ve deneyimli bir medikal onkoloğun tedaviyi yönlendirmesi idealdir.

  • Radyasyon Tedavisi (Radyoterapi). Yüksek enerjili ışınlar kullanılarak kanser hücrelerinin tahrip edilmesi için kullanılır. Bölgesel bir tedavi yöntemidir: Uygulandığı bölge üzerinde etkilidir. Kolorektal kanserlerde tümörün küçültülebilmesi için genellikle ameliyat öncesi dönemde kullanılır. Nadiren ameliyat sonrasında da kalmış olabilecek kanserli hücrelerin ortadan kaldırılabilmesi için de kullanılmaktadır. Radyoterapi ayrıca hastalık belirtilerinin giderilmesinde de kullanılabilmektedir. Bu alanda uzman bir radyasyon onkoloğu ve ileri teknoloji radyoterapi cihazlarının mevcudiyeti idealdir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>