Category Archives: Kolon Kanseri

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (8)

Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?

Kolorektal kanserlerin en sık rastlanan belirti ve bulguları şunlardır:

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (10)

Kalın barsak kanseri önlenebilir mi?

Kalın barsak kanserlerinin, yani kolerektal kanserlerin bizce en büyük avantajı budur. Çünkü, kolerektal polip ve kanserleri kolonoskopi aracılığı ile direk gözle görerek, çok küçükken dahi yakalamak mümkündür. Yani, barsak aknserlerinin öncülleri vardır.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (11)

Kalın barsak kanseri nasıl yayılır?

Tüm mide, barsak sistemi için geçerli bu, ne yazık ki, kanserler organ boyunca, uzun aksı doğrultusunda yayılmıyorlar. Örneğin, barsak kanseri sağ kolonda başlayıp, sol kolona doğru ilerlemiyor. Başladığı odakta, derine doğru ilerliyor.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (11)

Hemoroidler kalın bağırsak kanserine yol açar mı?

Çok sık sorulan bir soru. Başta söyleyelim “hayır, hemoroidler kalın barsak kanserlerine yol açmazlar”. Çünkü, hemoroidlerin geliştiği doku ile (hücre tipi ile de diyebiliriz) barsak kanserlerinin geliştiği hücre tipi, hemoroidlerin geliştiği hücre mekanizmaları tamamen biribirinden farklıdır.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (11)

Kolon kanserinin özellikleri nelerdir?

Kanser (karsinoma, kötü huylu/habis/malign tümör) benzer özellikler gösterdiği için aynı isim altında toplanan pek çok hastalık için kullanılan genel bir tanımlamadır. Kanser, yaşamın ve vücudun temel birimi olan hücrede başlar.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (9)

Kolorektal cerrahi alanına hangi hastalıklar girer?

Kolorektal cerrahi veya Proktoloji, kalın barsak, rektum ve anal bölge hastalıklarını kapsayan, bunların tanı ve tedavilerini gerçekleştirmeye yönelik bir uzmanlık alanıdır. Doğru ve tanı ve tedavi için, bu alanda deneyimli ve özel ihtisas sahibi bir sağlık personeli, özel alet ve teknolojiye ve bütünsel olarak bu odaklanmış bir yapılanmaya gereksinim vardır.

Kolon ve rektum nasıl tedavi edilir?

Kolorektal kanserlerde primer tedavi yöntemi cerrahidir. Cerrahi öncesi ve/veya sonrası uygulanabilen kemoterapi ve radyoterapi kanserin yerleştiği/geliştiği yere ve evresine göre değişmektedir. Bu nedenle barsak kanseri tedavisi, bu alanda uzmanlaşmış çok ekipli (multidisipliner) bir yaklaşımı gerektirir. Bazen farklı tedavi yöntemlerinin birlikte ya da aşamalı olarak kullanılması da gerekebilir.

kolon-kanseri-rektum-tedavisi-ankara-ameliyati (1)

Bağırsak kanseri taraması neden yapılmalı?

Barsak kanserleri, tarama programları ile erken evrede yakalanabilmesi açısından ideal bir hedef oluşturmaktadır. Barsak kanserlerinin çoğu belirgin öncüllerden (polipler/kanser olmayan barsak tümörlerinden) aşamalı olarak gelişmektedir. Bu da bize çok yaygın rastlanan barsak kanserini henüz oluşmadan yakalayabilmemiz için istisnai bir şans ve uzun bir süre tanımaktadır.

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (9)

Kolorektal kanserlerin özellikleri

Kanser (karsinoma, kötü huylu/habis/malign tümör) benzer özellikler gösterdiği için aynı isim altında toplanan pek çok hastalık için kullanılan genel bir tanımlamadır. Kanser, yaşamın ve vücudun temel birimi olan hücrede başlar.

anal-fissur-makatta-catlak-tedavisi-ameliyati (5)

Kolon ve rektum kanserlerinde evrelendirme

Kanser gelişimi ne yazık ki ilgili organ boyunca (izoaksiyel) değil, organın derinlemesine doğru (transaksiyel) olmaktadır. Yani kanser hücreleri önce kalın barsağın endoskopik olarak da görülebilen en iç (luminal) kısmındaki hücrelerde ortaya çıkmaktadır. Bu çoğalma ilk aşamada çoğunlukla polip tarzında kendini gösterir.